بیمه سهام ابزاری برای کاهش هیجانات بازار
دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران:

بیمه سهام ابزاری برای کاهش هیجانات بازار

اخبار پولی مالی_ سازمان بورس و اوراق بهادار با مشورت اهالی بازار تصمیم گرفت تا بسته‌ای حمایتی را طراحی کند تا هیجانات بازار کنترل شود.