بازار متشکل ارزی تعطیل شد
قائم مقام دبیرکل کانون صرافان:

بازار متشکل ارزی تعطیل شد

اخبار پولی مالی_ قائم مقام دبیرکل کانون صرافان ایران گفت که هم‌زمان با تعطیلی ادارات در استان تهران، بازار متشکل ارزی نیز امروز تعطیل شد.