کامیونت FORCE با قیمت پایه معامله شد

کامیونت FORCE با قیمت پایه معامله شد

اخبار پولی مالی_ هر دستگاه کامیونت FORCE کابین خوابدار ۶ تن بدون کاربری (متعلق به بهمن دیزل) امروز در تالار خودرو با همان قیمت پایه معامله شد.