قیمت ۲۱ ارز کاهش یافت
بانک مرکزی اعلام کرد؛

قیمت ۲۱ ارز کاهش یافت

اخبار پولی مالی-بانک مرکزی امروز (شنبه هشتم آبان ماه ۱۴۰۰) نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۱ ارز کاهش و ۱۷ ارز افزایش یافته است. نرخ ۸ ارز نیز بدون تغییر باقی مانده است.
افزایش قیمت رسمی ٢٧ ارز در اولین روز هفته
بانک مرکزی اعلام کرد؛

افزایش قیمت رسمی ٢٧ ارز در اولین روز هفته

اخبار پولی مالی- بانک مرکزی امروز (شنبه بیستم شهریورماه ۱۴۰۰) نرخ رسمی ۴۶ ارز اصلی کشورها را اعلام کرد که بر این اساس نرخ ۲۷ ارز افزایش و ۹ ارز کاهش یافت.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه سرمد بیمه دی بانک ملی