“رشید قانعی” به عنوان مدیرعامل جدید پترول معرفی شد
تسویه بدهی بزرگ ارزی پترول، دستاوردی بزرگ بود

“رشید قانعی” به عنوان مدیرعامل جدید پترول معرفی شد

اخبار پولی مالی- : احداث دو پارک جدید از طرح های آتی پترول خواهد بود که یکی از این پارک ها در عسلویه است که طراحی اولیه آن انجام گرفته و در نهایت از ظرفیت و سرمایه‌های مردمی استفاده شده و افزایش سودآوری را به همراه خواهد داشت.

اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه دی تامین سرمایه امین
تولید سبز