در زمان اجرای پروژه‌های توسعه‌ای مجتمع‌ها باید رکوردشکن باشیم
پتروشیمی پارس از بهترین پتروشیمی های کشور است

در زمان اجرای پروژه‌های توسعه‌ای مجتمع‌ها باید رکوردشکن باشیم

اخبار پولی مالی-مدیرعامل پتروشیمی پارس اجرای پروژه PDH پارس به ظرفیت ۶۰۰ هزار تن در راستای تکمیل زنجیره ارزش را از مهم‌ترین برنامه‌های این مجتمع عنوان کرد و از واگذاری زمین به پتروشیمی پارس برای اجرای این پروژه خبر داد.

اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه دی تامین سرمایه امین
تولید سبز