سود ۱۴۰۰ تومانی نوری برای سهامدارانش
گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه پتروشیمی نوری:

سود ۱۴۰۰ تومانی نوری برای سهامدارانش

اخبار پولی مالی_مدیرعامل پتروشیمی نوری، با بیان اینکه این شرکت به سود خالص ۵۴۷ میلیون و ۸۰۴ هزار دلاری و ۱۳۱ هزار و ۵۴۵ میلیارد ریالی رسیده است، تولید پایدار ۱۰۳ درصد ظرفیت اسمی را از دستاوردهای این شرکت در سال ۱۴۰۰ عنوان کرد.

اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه دی تامین سرمایه امین
تولید سبز