تشکیل کمیته ویژه رفع مشکل تامین مالی پتروشیمی صدف
با دستور مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس صورت گرفتک

تشکیل کمیته ویژه رفع مشکل تامین مالی پتروشیمی صدف

اخبار پولی مالی-مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس با اشاره به اهمیت و سودآوری پتروشیمی صدف، برای رفع مشکل تامین مالی این طرح، دستور داد تا با تشکیل کمیته‌ای ویژه‌، در اسرع وقت این مشکل برطرف شود.

اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه دی تامین سرمایه امین
تولید سبز