دست‌یابی به رکورد حمل پاتیل سرباره با کمترین توقف به کوره‌های قوس الکتریکی
توسط واحد حمل و فراوری سرباره شرکت فولاد مبارکه صورت گرفت:

دست‌یابی به رکورد حمل پاتیل سرباره با کمترین توقف به کوره‌های قوس الکتریکی

اخبار پولی مالی-با تلاش و کوشش کارکنان خدوم واحد حمل و فراوری سرباره شرکت فولاد مبارکه و در ادامه موفقیت‌های سال‌های اخیر، این واحد توانست در مهرماه ۱۴۰۰ در لبیک به پیام مقام معظم رهبری در سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» و شرایط دشوار تحریم‌های ظالمانه، رکورد بیشترین تعداد تعویض پاتیل سرباره را با اعمال کمترین توقف به کوره‌های قوس به ثبت برساند.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک دی بانک دی