اپلیکیشن LG ThinQ در هر زمان و مکان در خدمت شما
کنترل لوازم هوشمند خانه فقط با یک اشاره؛

اپلیکیشن LG ThinQ در هر زمان و مکان در خدمت شما

اخبار پولی مالی-ال‌جی با یک چشم‌انداز مبتنی بر نوآوری، انواع مختلفی از لوازم‌خانگی هوشمند را طی سالیان گذشته تولید و روانه‌ی بازار کرده است. این شرکت به دنبال این هدف، برنامه‌ای عرضه کرده که به مشتریان اجازه می‌دهد تا حتی کیلومترها دور از خانه هم امکان چک کردن و کنترل لوازم‌خانگی خود را داشته باشند. درواقع اپلیکیشن LG ThinQ آمده تا آسایش هر چه بیشتر را برای کاربران فراهم کند.
اپلیکیشن LG ThinQ در هر زمان و مکان در خدمت شما
کنترل لوازم هوشمند خانه فقط با یک اشاره؛

اپلیکیشن LG ThinQ در هر زمان و مکان در خدمت شما

اخبار پولی مالی-ال‌جی با یک چشم‌انداز مبتنی بر نوآوری، انواع مختلفی از لوازم‌خانگی هوشمند را طی سالیان گذشته تولید و روانه‌ی بازار کرده است. این شرکت به دنبال این هدف، برنامه‌ای عرضه کرده که به مشتریان اجازه می‌دهد تا حتی کیلومترها دور از خانه هم امکان چک کردن و کنترل لوازم‌خانگی خود را داشته باشند. درواقع اپلیکیشن LG ThinQ آمده تا آسایش هر چه بیشتر را برای کاربران فراهم کند.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک دی بانک دی