باید ۶ ماه به وزیر صمت فرصت داد
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

باید ۶ ماه به وزیر صمت فرصت داد

اخبار پولی مالی-عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به طرح استیضاح وزیر صمت گفت: به نظر اینجانب اگر یک فرصت شش ماهه به وزیر داده شود می‌تواند بسیاری از مشکلات را سر و سامان دهد.

اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه دی تامین سرمایه امین
تولید سبز