احداث نیروگاه ۵۲۰ مگاواتی در دستور کار فولاد خوزستان قرار گرفت
با امکان توسعه تا ۱۰۰۰ مگاوات

احداث نیروگاه ۵۲۰ مگاواتی در دستور کار فولاد خوزستان قرار گرفت

اخبار پولی مالی- طبق گفته مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان سهم حامل‌های انرژی در بهای تمام شده شرکت فولاد خوزستان در سال ۹۹ حدود ۸ درصد بوده و این شرکت حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از فروش خود را به دلیل کمبود برق از دست داده است.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بیمه آسیا

بنر بیمه دی 24061400