تقدیر از اقدامات بانک مسکن برای کمک به قشر آسیب‌پذیر
در جریان سفر رییس جمهوری به چهارمحال و بختیاری صورت گرفت؛

تقدیر از اقدامات بانک مسکن برای کمک به قشر آسیب‌پذیر

اخبار پولی مالی-معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و معاون حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی از اقدامات بانک مسکن برای کمک به قشر آسیب پذیر جامعه تقدیر کردند.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه سرمد بیمه دی بانک ملی