ثبت نام جاماندگان یارانه تکذیب شد
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد:

ثبت نام جاماندگان یارانه تکذیب شد

اخبار پولی مالی- هرگونه اقدام در خصوص ثبت نام جاماندگان یارانه صرفاً از سوی ماین وزارت خانه اطلاع رسانی خواهد شد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بیمه آسیا

بنر بیمه دی 24061400