افتتاح مرکز واکسیناسیون کووید ۱۹ بانک ملت
 با حضور فرمانده عملیات مدیریت کرونا استان تهران صورت گرفت:

افتتاح مرکز واکسیناسیون کووید ۱۹ بانک ملت

اخبار پولی مالی- مرکز واکسیناسیون کووید 19 بانک ملت با حضور فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در استان تهران و مدیرعامل این بانک به صورت رسمی آغاز به کار کرد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه سرمد بیمه دی بانک ملی