وام بدون ضامن بانک صادرات ابلاغ شد
با صدور بخشنامه به همه شعب :

وام بدون ضامن بانک صادرات ابلاغ شد

اخبار پولی مالی- بانک صادرات ایران امکان وام تا سقف یک میلیارد ریال بدون ضامن و با اخذ نامه کسر از حقوق را فراهم کرد.