شروع فعالیت فعالان اقتصادی بدون نیاز به مجوز
در پنجاه و سومین نشست هیأت مقررات زدایی به ریاست وزیر اقتصاد مقرر شد :

شروع فعالیت فعالان اقتصادی بدون نیاز به مجوز

اخبار پولی مالی- فعالیت فعالان اقتصادی بدون نیاز به مجوز و صرفاً با ارائه تعهد به درگاه ملی کسب و کار امکان پذیر شد.
افزایش ۵۰ درصدی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی با مالیات ستانی هوشمند
وزیر اقتصاد در جمع مدیران سازمان امور مالیاتی کشور تأکید کرد :

افزایش ۵۰ درصدی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی با مالیات ستانی هوشمند

اخبار پولی مالی-تلاش کنیم در چهار سال پیش رو نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را ۵۰ درصد رشد دهیم و دستیابی به این هدف نیز باید از طریق " مالیات ستانی هوشمند و عادلانه" تحقق یابد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بیمه آسیا

بنر بیمه دی 24061400