ورشکستگی رایتل به خاطر فیلترینگ

ورشکستگی رایتل به خاطر فیلترینگ

اخبار پولی مالی_ وزیر ارتباطات گفت که شرکت رایتل از گذشته مشکلات مالی داشته است و در حال بررسی این نامه هستیم اما ورشکستگی محرز نشده است.