اقدامات ارزشمند شرکت مس در حوزه ورزش
وزیر ورزش و جوانان در دیدار با مدیرعامل شرکت مس عنوان کرد:

اقدامات ارزشمند شرکت مس در حوزه ورزش

اخبار پولی مالی- وزیر ورزش و جوانان در دیدار با دکتر اردشیر سعدمحمدی مدیر عامل شرکت مس گفت: اقداماتی که شما و مجموعه تحت مدیریت‌تان در حوزه توسعه ورزش و فرهنگ انجام داده‌اید بسیار ارزشمند است.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400