واریز وجه حق تقدم سهامداران شرکت شیشه سازی مینا
در بانک سینا میسر شد :

واریز وجه حق تقدم سهامداران شرکت شیشه سازی مینا

اخبار پولی مالی- شرکت شیشه سازی مینا بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده و با توجه به مجوز افزایش سرمایه شرکت، طی اطلاعیه ای نحوه واریز وجه حق تقدم تعلق گرفته به سهامداران را منتشر کرد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400