اعتبارسنجی باید جایگزین وثیقه محوری در پرداخت تسهیلات شود
مدیرعامل پست بانک:

اعتبارسنجی باید جایگزین وثیقه محوری در پرداخت تسهیلات شود

اخبار پولی مالی_ آنچه وضعیت پرونده‌های تسهیلاتی را شکل می‌دهد، میزان وثیقه نیست بلکه نحوه بررسی پرونده و رعایت بهداشت اعتباری است و داده‌ها‌ی آماری در پست‌بانک ایران نیز نشان می‌دهد که اعتبارسنجی باید جایگزین وثیقه محوری شود و هر چه کارشناسی دقیق‌تر باشد، به همان اندازه میزان نکول تسهیلات هم کمتر می‌شود.