ممنوعیت واردات لوازم خانگی به معنی انحصار نیست!
دبیرکل انجمن لوازم خانگی ایران :

ممنوعیت واردات لوازم خانگی به معنی انحصار نیست!

اخبار پولی مالی- دبیرکل انجمن لوازم خانگی ایران معتقد است، علاقه به انحصار تولید امری مذموم بوده و شرکتهای ایرانی تنها برای در دست گرفتن بازار داخلی در زمان خروج برندهای خارجی از کشور در زمان تشدید تحریم‌ها هستند.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400