معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیرخشک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات

معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیرخشک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات

اخبار پولی مالی_ اداره کل اعتبارات و بین الملل پست بانک ایران، قانون معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیرخشک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مصوب مجلس شورای اسلامی را به شعب بانک در سراسر کشور ابلاغ کرد.