پیشرفت ۹۲ درصدی نصب تجهیزات و آماده‌سازی پروژه احداث واحد اکسیژن جدید ذوب آهن اصفهان
معاون برنامه ریزی و توسعه:

پیشرفت ۹۲ درصدی نصب تجهیزات و آماده‌سازی پروژه احداث واحد اکسیژن جدید ذوب آهن اصفهان

اخبار پولی مالی-معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت در خصوص پروژه احداث واحد اکسیژن گفت: این پروژه پس از توقف حدود ۵/۲ ساله، از مهر ماه ۱۳۹۸ در دوره مدیریت عامل یزدی زاده شروع مجدد گردید و هم اکنون با پیشرفت بالغ بر ۹۲ درصد در مرحله نصب تجهیزات و آماده سازی جهت راه اندازی است.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400