اجرای واحدیابی‌های ادارات کل با تاکید بر مناطق آزاد و مراکز تجاری جدید
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد:

اجرای واحدیابی‌های ادارات کل با تاکید بر مناطق آزاد و مراکز تجاری جدید

اخبار پولی مالی_ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه ارزیابی عملکرد اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران گفت: اجرای برنامه‌های کنترلی و واحدیابی‌‍‌های موثر میدانی و سیستمی برای شناسایی مودیان در مجتمع های بزرگ و مراکز تجاری جدید‌التاسیس و همچنین در شهرک‌های صنعتی و مناطق آزاد در دستور کار ادارات کل امور مالیاتی قرار گیرد.