پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت تا ۱۰میلیاردریال به واحدهای صنفی توسط بانک گردشگری

پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت تا ۱۰میلیاردریال به واحدهای صنفی توسط بانک گردشگری

اخبار پولی مالی_ بانک گردشگری بــا هـدف کمک بــه صاحبان صنوف کــه نسبت به نصب پایانه‌های فروش(POS) یــا درگاه پرداخــت متصل به حساب این بانک اقدام کرده‌اند، بسته ویژه‌ای را درنظر گرفته و تا ۱۰ میلیارد ریال تسهیلات ارزان‌قیمت پرداخت می‌کند.