اختصاص ۴۰۴ میلیارد ریال تسهیلات برای لرستان
پشتیبانی از تولید به روایت بانک ملی ایران

اختصاص ۴۰۴ میلیارد ریال تسهیلات برای لرستان

اخبار پولی مالی- بانک ملی ایران با نگاه پشتیبانی از قطب های اقتصادی استان ها، بیش از 404 میلیارد ریال تسهیلات به بخش های تولیدی لرستان پرداخت کرده است.
جهش شاخص های عملکردی بانک ملی ایران
گزارش:

جهش شاخص های عملکردی بانک ملی ایران

اخبار پولی مالی- بانک ملی ایران به عنوان یک بانک حاکمیتی دولتی نه تنها در حوزه جذب منابع و نیز تسهیلات پرداختی رشدهای قابل توجهی را تجربه کرده است،‌ بلکه در زمینه کاهش هزینه ها به منظور افزایش بهره وری نیز عملکرد مطلوبی داشته است.
بازگشت ۴۸ میلیارد ریال کالا به صاحبان آن
در راستای حمایت از تولید صورت گرفت:

بازگشت ۴۸ میلیارد ریال کالا به صاحبان آن

اخبار پولی مالی- در حمایت از تولیدکنندگان، این مجموعه به سهم خود توانسته بیش از 48 میلیارد ریال کالای متروکه را تعیین تکلیف و به صاحبان آنها بازگرداند.
۵۹۰ میلیارد ریال مواد اولیه و واسطه‌ای به چرخه تولید بازگشت
مدیر جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان هرمزگان عنوان کرد:

۵۹۰ میلیارد ریال مواد اولیه و واسطه‌ای به چرخه تولید بازگشت

 اخبار پولی مالی- تعداد ۹۲ ردیف انواع کالای‌های مربوط به واحدهای تولیدی و پروژه‌های ملی به ارزشی بالغ بر 590 میلیارد ریال توسط اموال تملیکی هرمزگان به چرخه تولید و مصرف بازگشت.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه سرمد بیمه دی بانک ملی