اعضای جدید شورای عالی بورس انتخاب شدند
با تایید هیات وزیران؛

اعضای جدید شورای عالی بورس انتخاب شدند

اخبار پولی مالی_ در جلسه ۱۵ آبان ۱۴۰۱ هیات دولت، اعضای شورای عالی بورس پس از تایید هیات وزیران انتخاب شدند که اعضای جدید به زودی در سمت های جدید خود معرفی خواهند شد.

افزایش سرمایه شرکت بیمه “ما” از محل سود انباشته
هیات مدیره شرکت بیمه

افزایش سرمایه شرکت بیمه “ما” از محل سود انباشته

اخبار پولی مالی- بر اساس گزارشات منتشره از سوی شرکت بیمه "ما"، هیات مدیره شرکت بیمه "ما" افزایش سرمایه از مبلغ 4000 میلیارد ریال به 5000 میلیارد ریال از محل سود انباشته را پیشنهاد کرد.