انتخاب هیأت مدیره جدید بیمه میهن

انتخاب هیأت مدیره جدید بیمه میهن

اخبار پولی مالی_ در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت بیمه میهن که با حضور بیش از ۶۵ درصد سهامداران و نمایندگان سازمان های ناظر و بورس برگزار گردید، اعضای جدید هیأت مدیره این شرکت تعیین و انتخاب شدند.