پروانه کارگزاری برخط همپاد کیان تعلیق شد
به دلیل مغایرت عملكردی و استناد به آیین نامه كارگزاری های رسمی بیمه مستقیم؛

پروانه کارگزاری برخط همپاد کیان تعلیق شد

اخبار پولی مالی_مدیرکل نظارت بر شبکه خدمات بیمه ای، فعالیت کارگزاری برخط همپاد کیان را تا اطلاع ثانوی معلق اعلام کرد.