ارائه خدماتی نو در آخرین نسخه همراه‌‌بانک کشاورزی

ارائه خدماتی نو در آخرین نسخه همراه‌‌بانک کشاورزی

اخبار پولی مالی_ بانک کشاورزی با سابقه‌ای نزدیک به ۹۰ سال در حوزه کشاورزی، توسعه شیوه‌های کشت نوین و همچنین تأمین مالی کسب‌وکارهای تولیدی برای اعتلای کشور، ارائه خدمت می‌کند و در عین حال به عنوان بانکی پیشرو در زمینه ارائه خدمات نوین و نوآورانه نیز شناخته می‌شود.