آمادگی سازمان بورس برای استفاده از توان علمی دانشگاه‌ها
رئیس سازمان بورس در بیستمین همایش ملی حسابداری عنوان کرد؛

آمادگی سازمان بورس برای استفاده از توان علمی دانشگاه‌ها

اخبار پولی مالی_ سازمان بورس آمادگی کامل دارد در حوزه استانداردها از جامعه دانشگاهی و گروه‌های علمی کمک گرفته و همچنین در حوزه تعیین استانداردها و در حوزه استفاده از تکنولوژی‌های روز برای کنترل بسیاری از مقررات حاکم، پیشقدم شود. سازمان آمادگی لازم برای سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها را دارد تا از توان علمی دانشگاه‌ها استفاده شود.