بانک پاسارگاد در سومین همایش صندوق توسعه ملی موفق به کسب تندیس بانک برتر شد

بانک پاسارگاد در سومین همایش صندوق توسعه ملی موفق به کسب تندیس بانک برتر شد

اخبار پولی مالی_ در سومین همایش صندوق توسعه ملی ایران با‌عنوان “حکمرانی نوین در صندوق توسعه ملی” از بانک پاسارگاد به‌عنوان بانک اول در تعامل سازنده با این صندوق تقدیر و تندیس همایش به این بانک اهدا گردید.