گزارشی از نهمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت (ارزش‌آفرینی دیجیتال)

گزارشی از نهمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت (ارزش‌آفرینی دیجیتال)

اخبار پولی مالی_ نهمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت (ارزش آفرینی دیجیتال)، فعالیت خود را به مدت دو روز (۱و۲ اسفندماه۱۴۰۱) در مرکز همایش های بین المللی برج میلاد آغاز کرد.