کاهش تصادفات نیاز به عزم ملی دارد
رئیس پلیس راهور در همایش روز بیمه:

کاهش تصادفات نیاز به عزم ملی دارد

اخبار پولی مالی_ عملکرد شرکت‌های بیمه باعث امنیت بخشی به مردم است و باید اعتماد و رضایت مردم را جلب کنند.