برگزاری نخستین همایش اقتصاد تعاونی ایران با حضور رئیس جمهور در ۱۹ شهریورماه

برگزاری نخستین همایش اقتصاد تعاونی ایران با حضور رئیس جمهور در ۱۹ شهریورماه

اخبار پولی مالی_ همایش اقتصاد تعاونی ایران با حضور ریاست جمهوری اسلامی ایران و مقامات بلندپایه کشور، مدیران و کارشناسان ارشد، روسای اتاق‌های تعاون کشور و اعضای اتاق های تعاون سراسر کشور و مدیران عامل اتحادیه ها و تعاونی ها ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۲ در مرکز همایش های بین المللی صداو سیما برگزار می شود.