هزینه وام مسکن کاهش یافت

هزینه وام مسکن کاهش یافت

اخبار پولی مالی_ هزینه هر برگ اوراق وام مسکن (تسه) نسبت به حدود دو هفته قبل روندی کاهشی داشته و متاهل‌های ساکن تهران برای اخذ این وام باید حدود ۸۶ میلیون تومان پرداخت کنند.

هزینه وام مسکن ارزان‌تر شد

هزینه وام مسکن ارزان‌تر شد

اخبار پولی مالی_ روند کاهشی هر برگ اوراق مسکن از اواخر سال گذشته آغاز شده و دامنه آن به سال جاری هم کشیده شده است. به طوریکه متاهل‌های ساکن تهران می‌توانند با پرداخت کمتر از ۸۹ میلیون تومان نسبت به اخذ این وام اقدام کنند.