شاهین و هایما، زیر قیمت بازار در بورس فروخته شد

شاهین و هایما، زیر قیمت بازار در بورس فروخته شد

اخبار پولی مالی_ قیمت شاهین و هایما در بورس کالا بسیار ارزان‌تر از قیمت بازار غیر رسمی شد. به طوریکه در معاملات امروز تالار خودرو در بورس کالا، شاهین، 102 میلیون تومان و هایما، 295 میلیون تومان ارزان‌تر از بازار آزاد بود.