آغاز نهضت مدرسه سازی توسط چادرملو
با توجه به کمبود فضای آموزشی شهرستان اردکان اعلام شد:

آغاز نهضت مدرسه سازی توسط چادرملو

اخبار پولی مالی-شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی یکسال گذشته با توجه به کمبود فضای آموزشی شهرستان اردکان؛ نهضت مدرسه سازی را آغاز کرده است .
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400