برگزاری نشست هم‌اندیشی اعضای انجمن صنفی نمایندگان بیمه ملت
با حضور مدیران ارشد؛

برگزاری نشست هم‌اندیشی اعضای انجمن صنفی نمایندگان بیمه ملت

اخبار پولی مالی_ علیرضا یزدان‌دوست مدیرعامل بیمه ملت در نشست هم‌اندیشی با اعضای انجمن صنفی نمایندگان بیمه ملت گفت که شبکه فروش بیمه ملت در سال ۱۴۰۱ تلاش مضاعفی داشتند و کارنامه خوبی از خود به جای گذاشته‌اند که جای قدردانی دارد.

برگزاری نشست هم‌اندیشی مدیران ارشد و نمایندگان بیمه ملت در تبریز

برگزاری نشست هم‌اندیشی مدیران ارشد و نمایندگان بیمه ملت در تبریز

اخبار پولی مالی_ علیرضا یزدان‌دوست سرپرست مدیریت عامل بیمه ملت به همراه چند نفر از اعضای هیئت مدیره، معاونان و مدیران ارشد شرکت با حضور در همایش هم‌اندیشی با نمایندگان بیمه ملت در شعبه تبریز، به بررسی سیاست های شرکت و پاسخگویی به مطالبات نمایندگان پرداختند.

برگزاری دومین نشست هم‌اندیشی مدیران و نمایندگان بیمه ملت در مشهد

برگزاری دومین نشست هم‌اندیشی مدیران و نمایندگان بیمه ملت در مشهد

اخبار پولی مالی_ علیرضا یزدان دوست سرپرست مدیریت عامل بیمه ملت به همراه سه نفر از اعضای هیئت مدیره، معاونان و مدیران ارشد شرکت با حضور در همایش هم‌اندیشی با نمایندگان بیمه ملت در شعبه مشهد مقدس، به بررسی سیاست های شرکت و پاسخگویی به مطالبات نمایندگان پرداختند.