دیدار صمیمانه مدیرعامل بیمه سرمد با نمایندگان استان هرمزگان

دیدار صمیمانه مدیرعامل بیمه سرمد با نمایندگان استان هرمزگان

اخبار پولی مالی_ مدیرعامل بیمه سرمد در دیداری صمیمانه با نمایندگان بیمه سرمد استان هرمزگان، گفت که عملکرد شرکت در جذب پرتفوی موفقیت‌آمیز بوده، اما این کافی نیست و باید روند موفقیت شرکت ادامه پیدا کند و تلاش کنیم تمرکزمان را بر روی اهدافمان حفظ کنیم.