حضور بیمه ایران در نمایشگاه نفت ، گاز و پتروشیمی
در منطقه آزاد کیش برگزار شد:

حضور بیمه ایران در نمایشگاه نفت ، گاز و پتروشیمی

اخبار پولی مالی-نخستین نمایشگاه و همایش معرفی فرصت های سرمایه‌گذاری و توسعه حوزه نفت، گاز، پتروشیمی، سوم آبان جاری با حضور سعید محمد دبیرشورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، دبیران مناطق آزاد ، مدیران حوزه انرژی ، بانک و بیمه افتتاح شد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک دی بانک دی