حضور بانک شهر در نهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی

حضور بانک شهر در نهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی

اخبار پولی مالی_ بانک شهر و شرکت های تابعه این بانک با حضور در نهمین نمایشگاه بین المللی "بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی" و همچنین چهاردهمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور، به معرفی و تشریح آخرین دستاوردهای خود در شبکه بانکی کشور خواهد پرداخت.