ریزش۳۷۸۰ واحدی شاخص کل بورس
در پایان معاملات امروز :

ریزش۳۷۸۰ واحدی شاخص کل بورس

اخبار پولی مالی- شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با کاهش ۳۷۸۰ واحدی به یک میلیون و ۵۳۷ هزار واحد رسید.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بیمه آسیا

بنر بیمه دی 24061400