رشد نماد دی در بورس

رشد نماد دی در بورس

اخبار پولی مالی_ مدیرعامل بانک دی جامعه ایثارگری را اولویت اول این بانک در ارائه تسهیلات مسکن دانست و گفت: اماده تامین مسکن جامعه ایثارگری هستیم.