لزوم تسریع در واکسیناسیون پرسنل معادن با اولویت ویژه
رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران مطرح کرد:

لزوم تسریع در واکسیناسیون پرسنل معادن با اولویت ویژه

اخبار پولی مالی- با علم بر شرایط خاص حاکم بر معادن و سخت و زیان آور بودن مشاغل مربوطه، متاسفانه فعالان این حوزه مورد بی توجهی و بی مهری مسئولان مربوطه واقع شده و علیرغم درخواست ها، تاکنون اولویت دریافت واکسن برای این قشر زحمتکش اعلام نشده است.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه سرمد بیمه دی بانک ملی