لزوم تسریع در واکسیناسیون پرسنل معادن با اولویت ویژه
رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران مطرح کرد:

لزوم تسریع در واکسیناسیون پرسنل معادن با اولویت ویژه

اخبار پولی مالی- با علم بر شرایط خاص حاکم بر معادن و سخت و زیان آور بودن مشاغل مربوطه، متاسفانه فعالان این حوزه مورد بی توجهی و بی مهری مسئولان مربوطه واقع شده و علیرغم درخواست ها، تاکنون اولویت دریافت واکسن برای این قشر زحمتکش اعلام نشده است.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بیمه آسیا

بنر بیمه دی 24061400