بانکها ملزم به ارائه قرارداد به مشتری شدند
با دستور خاندوزی به رئیس کل بانک مرکزی:

بانکها ملزم به ارائه قرارداد به مشتری شدند

اخبار پولی مالی- وزیر اقتصاد در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی دستور داد بانک‌ها مکلف شوند حداکثر ظرف یک هفته پس از درخواست مشتری، یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات را به مشتری تحویل دهند.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک دی بانک دی