ارتقای نظارت‌های سیستمی همزمان با رشد صندوق‌ها
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح کرد:

ارتقای نظارت‌های سیستمی همزمان با رشد صندوق‌ها

اخبار پولی مالی_ طی دو سال گذاشته در حوزه صندوق‌های سرمایه‌گذاری شاهد توسعه‌هایی قابل توجهی بودیم به طوری‌که نتایج بسیار مثبتی را هم در بازار به همراه داشت.