ارائه خدمات مالیاتی از طریق تلفن همراه
رئیس کل سازمان امور مالیاتی اعلام کرد:

ارائه خدمات مالیاتی از طریق تلفن همراه

اخبار پولی مالی_ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به رویکرد اصولی تکریم ارباب رجوع از طریق تسریع و تسهیل امور مالیاتی گفت که مودیان مالیاتی می توانند با نصب اپلیکیشن «مالیات من»، خدمات مالیاتی قابل ارایه در بستر الکترونیک را دریافت کنند.