نرم‌افزار بسته‌های سرمایه‌گذاری منطقه آزاد انزلی رونمایی شد
با حضور دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد:

نرم‌افزار بسته‌های سرمایه‌گذاری منطقه آزاد انزلی رونمایی شد

اخبار پولی مالی_ در جریان نمایشگاه فرصت‌های سرمایه‌گذاری با حضور حجت الله عبدالملکی مشاور رییس‌جمهور و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، نرم‌افزار بسته‌های سرمایه‌گذاری منطقه آزاد انزلی با عنوان کیمیا انزلی رونمایی شد.